KONFEKSİYON HAZIR GİYİM YAZILIM SEKTÖRÜNDE 18. YILIMIZA GİRERKEN

GURU ailesi olarak 18. yılımıza girerken deneyimlerimizi ve birikimlerimizi sizlerle paylaşmak istedik. Aynı zamanda kendi öz eleştirimizi yapma fırsatını da elde ettik. Geçirdiğimiz 17 yıl, şirketimize ve çalışma fırsatı bulduğumuz firmalara ne gibi katkılar sağlamıştır? Kısacası geride bıraktığımız 17 yılın özetini çıkaran bir yazı hazırladık.

Bir Sektöre Odaklanmak

Neden yalnızca hazır giyim üreten konfeksiyon firmalarına yazılım geliştiriyoruz? Bu soruyu belirli dönemlerde kendi kendimize soruyoruz. Cevabı bizim için gayet açıktır. Yaptığımız işin en iyisini yapmak ve rekabette bir numara olmak. Başka sektörlere ait yazılım talepleri gelmiş olmasına rağmen kendi çizgimizden hiç sapmadan bu sektörde devam ettik. Çünkü konfeksiyon sektörüne yönelik EN İYİ YAZILIMI YAPMAK GERÇEKTEN ZOR.

Zorluk derecesinin yüksek olması bizim gerçek performansımızı göstermemizi sağlayacaktı. Zor bir işin altından kalkmak bizim için bir iş prensibi haline geldi. Adeta HAZIR GİYİM SEKTÖRÜNE  YAZILIM YAPMAK BİZİ CEZBEDİYORDU.

Geride bıraktığımız 17 yıl süresince, hazır giyim sektörüne yazılım geliştirmek, sektörün ihtiyaçlarını çok iyi algılamamızı ve anlamamızı sağladı. Başka hiçbir sektörle ilgilenmememiz, konsantrasyonumuzu, gücümüzü ve enerjimizi bu sektöre yöneltmemize neden olmuştur.

Bu odaklanma, artık sektör çalışanlarının ve iş ortaklarımızın gereksinimlerini onlardan daha iyi analiz edebilir duruma gelmemizi sağlamıştır. Her geçen gün kullanıcıların ve müşterilerin ihtiyaçlarını çok iyi anlıyor ve onlara çözüm üretebiliyorduk. Hazır giyim sektöründe ciddi bir deneyim ve birikim sağlayarak yolumuza bu konsantrasyonla devam etmekteyiz.

Deneyim ve Birikimlerimizi Sektöre Sunmak

17 yıllık süreçte ortaya çıkarmış olduğumuz yazılım ve uygulamalarla elde ettiğimiz deneyimlerimiz, bizde ve yazılımlarımızda büyük bir bilgi birikimi sağlamıştır. Bu bilgi birikimimizi hizmet verdiğimiz sektörle paylaşma fırsatını bulmaktayız.

Sahip olduğumuz bu birikimlerimizi müşterilerimize sunarak onların bu know-how’dan faydalanmalarını sağladık. Aynı zamanda biz de müşterilerimizden edindiğimiz yeni bilgileri kendimize ve yazılımlarımıza katarak birikim dağları oluşturmaya devam ediyoruz.

Her bir projede elde ettiğimiz deneyim, geliştirmekte olduğumuz uygulama yazılımımıza doğrudan yansımaktadır. Bunun neticesinde müşterilerimize yaptığımız yazılım güncellemeleri ve uygulamalarımız ile birikimlerimizin kullanım imkanını sunmaktayız. Bu durum, birikimlerimizin firmalara aynen yansıtılmasını sağlamaktadır.

Müşteri Deneyimlerinin Birikimlerimize Katkısı

Her müşterimiz bizim için ayrı birer projedir. Hepsine bakış ve yaklaşımımız, kendine özel gereksinimlerini çözmek şeklinde olmuştur. Bu yaklaşımımız, bize iş ortaklarımızı daha iyi algılama fırsatını sağlamaktadır. Bu çalışma şekli bize çok şey öğretmiştir. Sahip olduğumuz bu birikimi çalışma fırsatını bulduğumuz iş ortaklarımız (müşterilerimiz) sayesinde sağlamaktayız.

Yazılım şirketi olarak hazır giyim sektörü konusunda nasıl bir birikim sağlayabiliriz ki? İş ortaklarımıza (müşterilerimiz) çözüm odaklı yaklaşımımız birikimlerimizin artmasını sağlamıştır.

Kazanmış olduğumuz bu birikimi çalışma fırsatını bulduğumuz diğer iş ortaklarımıza sunmaya devam etmekteyiz.

Bir iş ortağımızın yazılım taleplerinin gerçekleştirilmesi demek, gelecekte çalışma fırsatını elde edeceğimiz diğer iş ortaklarımızın bu birikimlerden yararlanması anlamına gelmektedir. Bu vesile ile bizlerin birikimine katkıda bulunan iş ortaklarımıza teşekkür ediyoruz.

Yazılımın Geliştirilmesi

Bir sektöre odaklı olmak, tüm mesainizi ve tüm gücünüzü o sektöre yoğunlaştırmanız demektir. Bu da sektörün tüm detaylarına en ince ayrıntısına kadar hakim olmanızı sağlamaktadır. Kendinizi işin tam ortasında bulmanıza neden olmaktadır. Çünkü sektörün geleceği GURU’yu da doğrudan ilgilendirmektedir.

O halde GURU olarak bizim stratejimiz çalıştığımız firmaların ihtiyaçlarını tümüyle çözmeye yöneliktir. Çalışma fırsatı bulduğumuz her iş ortağımızı ayrı birer proje olarak kabul edip onların gereksinimlerini çözerek bu günlere kadar gelmiş bulunmaktayız.

Yazılım, departmanların ve sorumlulukların taleplerinin gerçekleştiği ve işlerini eksiksiz yapabileceği hale gelmiştir. Bu sonuçlar her şeyin tamamlandığı anlamına gelmemektedir tabii ki. Gelişimleri sağlamaya devam etmekteyiz.

Farkındalık Sağlamak

Yazılım satın almak isteyen veya elindeki yazılımlardan yeterli verimliliği elde edemeyen firmalar ile yapılan görüşmelerimizde şu sonucu ortaya çıkmaktadır. Firmaların yazılım kullanma beklentileri 3 ana kategoride toplanmaktadır.

Birincisi; mevcut ihtiyaçların temel düzeyde karşılanmasıdır.

Örneğin stoklarını, üretimlerini takip etmek veya order maliyetlerini detaylı görebilmek için bir yazılım kullanmak istemektedir. Birinci aşamada yanlızca sonuçların görülebileceği bir yazılım kullanmak amacındadırlar.

İkincisi; özellikle elinde bir yazılım varsa eksik gördüklerinin çözümlerine odaklanırlar.

Üçüncüsü; bunların dışında özel istekleri varsa veya uygulama yapmak istedikleri konularla ilgili talepte bulunmaktadırlar.

GURU olarak bizler ise bunların yanında 17 yılın sonunda oluşan birikim ve deneyimlerimizle beraber geliştirdiğimiz bir yazılım önermekteyiz. Çünkü işimizle ilgili burnumuzun dibinde olup bitenleri bazen fark edemiyoruz. Bunun adına bazen işletme körlüğü diyoruz bazen işlerimizin yoğunluğunu bahane ediyoruz.

Konfeksiyon üreticileri “kendileri için maksimum faydayı sağlayan ideal bir yazılım nasıl olmalıdır?” sorusunun yanıtını araştırmaya zamanları olmuyor. Ancak bu yaşanarak veya bir deneyim geçirerek anlaşılıyor.

GURU Yazılım’ın en önemli katkılarından biri gerçekleştirdiği projelerin ve yazılımların birikimlerini ortaya koyarak farkındalık sağlamaktır.

Yazılım Bir Yönetme Aracı Mıdır?

Yazılım satın alan veya yazılım kullanan firmaların temel amacına bir göz attığımızda şu sonuçla karşılaşıyoruz. Tekstil sektörü tüm sonuçları anlık görmek ve yaşadığı problemleri azaltmak amacıyla yazılım almaktadırlar.

Ancak yazılım, ihtiyaçları yeterli düzeyde karşılamadığında ek yük haline dönüşmektedir. Bu durumla karşılaşan firmalar, sonuçlara ulaşabilmek için veri girişi yapan yazılım operatörlerini işe alarak bunu sağlamanın yoluna gitmektedirler. Bu kesinlikle yanlış bir yöntemdir.

İŞİ YAPAN BAŞKA BİRİ, GİRİŞİ YAPAN BAŞKA BİRİ. Bu çalışma şekli sonuçların istenilen zamanda ve doğrulukta alınmasını sağlamamaktadır. Genel olarak sektörde yöneticilerin yazılıma bakışı bu yöndeydi. İşlerin raporları yazılımlardan işler yapıldıktan ve bittikten sonra alınmaktaydı.

TEMEL YANLIŞLIK BURADA. GURU olarak bizlerin hedefi bunu tersine çevirmek olmuştur. YAZILIM, İŞLERİN ANLIK OLARAK YAPILMASINI ve SONUÇLARIN ANLIK İZLENMESİNİ SAĞLAYAN BİR YÖNETİM ARACIDIR. Bunun tersine çevrilmesi için yazılımın yönetim aracı haline dönüştürülmesi gerekmekteydi. GURU olarak bunun yapabilmek için yeterli birikimlere ulaştık. Geliştirdiğimiz yazılımlar işlerimizi anlık olarak yönetebileceğimiz ve takip edebileceğimiz özellikler kazanmıştır. Mevcut uygulamalarımız bu yönde devam etmekte ve sonuçlar alınmış durumdadır.

Karmaşık Bir Yapıyı Kolay İş Takibine Dönüştürmek

Hazır giyim üretiminde ön maliyetten başlayıp sevkiyata kadar giden sürecte çok karmaşık bir iş akışı bulunmaktadır. Yaptığımız araştırmada bir t-shirt üretimi için yapılan iş veya işlem sayısı 450 civarında olduğu ortaya çıkmıştır. Yani konfeksiyon üretimi yapılan bir firmada yapılması gereken farklı işlem sayısı 450 civarındadır. Sektör bu kadar karmaşık bir iş süreci içerisindeyken, sevkiyatları istenilen tarihte yüklenebilmesi, istenilen kalitede üretebilmesi, hedeflenen kârın elde edebilmesi birçok zorlukları da beraberinde getirmektedir.

Bu zorlukları azaltabilmeyi veya aşabilmeyi sağlayacak bir yazılıma ihtiyaç vardı. Tekstil sektöründe karşılaşılan bu zorlukları azaltabilmek ve sorunları aşabilmek için CoreTEX Konfeksiyon Üretim ve Yönetim Yazılımı geliştirildi. Konfeksiyon üretimi yapan bir sektörde  işlerin yürütülebilmesi bir zincirin halkaları gibidir. Halkalardan birinde zayıflık veya kopukluk varsa o yükleme zamanında yapılamaz. O halde zincirleri sağlam ve birbirine bağlı tutmanın yolu, işlerin zamanında doğru bir şekilde yapılmasını sağlayan bir mekanizmanın varlığıdır.

Buna bir örnek vermek gerekirse; kumaş kesime çıkmamış ise doğrudan kesim adetleri girilemez. Kesim iş emri verilmeden kumaş kesime çıkarılamaz. Kumaş depoya gelmemiş ise kesim iş emri verilemez. Boyahaneye çıkılmamış ise kumaş boyahaneden gelemez. Ham kumaş gelmemiş ise kumaş boyahaneye gönderilemez.

Bir işin kuralına uygun yapılabilmesi için zincirleme olarak başından itibaren yapılması gerekmektedir. Örneği başından itibaren şu şekilde sıralarsak; Order’ın Kumaş Planlaması yapıldığında planlanan kumaşlar Sipariş Verilecek Order Kumaş Listesi’ne düşmektedir. Bu işlem kumaşların siparişinin zamanında ve doğru bir şeklide verilmesini sağlamaktır. Kumaş siparişi liste üzerinden oluşturulduğunda kumaşlar Gelecek Kumaş Listesi’ne düşmektedir. Böylelikle sipariş takipleri kolaylaşmaktadır ve herkesin izleyebilmesi sağlamaktadır.

Kumaşlar geldiğinde liste üzerinden girişi yapılarak işlemler doğru, hızlı ve kolay bir şekilde  gerçekleştirilmektedir. Kesim İş Emri verilirken ordera ait kumaşlar otomatik karşımıza çıkmakta ve kesim iş emirlerinin doğru ve kolay verilmesi sağlanmaktadır. Bu örnekteki gibi işlem sırasıyla ve önceki iş üzerinden yapılarak devam etmektedir.

Kullanıcı Dostu Bir Yazılım

Kullandığımız veya satın aldığımız ürün ve hizmetlerde aradığımız en önemli özelliklerden biri de kullanım kolaylığıdır. Kullanım kolaylığı olan bir ürünün yaygınlaşması ve piyasada kabul görmesi çok hızlı olmaktadır.

Bunu bir yazılımda sağlamak çok kolay değildir. Çünkü aynı anda hem nitelik hem de kolaylık bir araya gelince yazılım geliştirmek zorlaşmaktadır. 17 yıllık deneyim bizlere bunları bir araya getirme olanağı sağlamıştır.

Konfeksiyon sektöründe en yoğun veri girişinin yapıldığı yerler depolar ve fason irsaliyelerin girildiği noktalardır. Sonuçların doğru ve anlık alınabilmesi, irsaliye işlemlerinin anlık, hızlı ve kolay girilebileceği bir yazılım ile mümkün olabilmektedir. Bu sonucu alabilmenin yolu ise irsaliye girişlerini kolay, hızlı ve hatasız yapılabilmesinin sağlanmasıdır.

GURU olarak; çok sayıda işlem yapılan, günlük işlerin yoğun olduğu noktalarda kullanıcıların işlerini daha pratik yapabilecekleri bir yazılım yaparak işlerini kolaylaştırmaktayız.

Hatasız Bir Yazılım

Yazılımda kalite değerlendirmesi yapılacaksa bunun en önemli kriteri yazılımın hatasız çalışma performansıdır. Eğer yazılımları sürekli geliştirmeye devam ediyorsanız öncelikli durum hatasız çalışmasını sağlamaktır.

Bunun için geliştirmeler yapıldıktan sonra testlerin doğru yapılmasını çok önemsenmekteyiz. Bu hassasiyetlere rağmen kullanıcı tarafından ortaya çıkan hatalar anlık olarak düzeltilmesi en öncelikli işimizdir. Kullanıcıya hatasız bir yazılım sunmak birinci derecede önemli bir iş prensibimiz olmuştur.

İşlemlerin yapılması, raporlanması aşamalarında yazılımların hatalı sonuçlar vermesi firmaların yazılımlara karşı güvensiz olmalarına neden olmaktadır. En önemli odak noktamız ve asla göz ardı edemeyeceğimiz en önemli konuların başında yazılımlarımızın hatasız çalışmasını sağlamaktır.

Yüksek Performanslı Bir Yazılım

Müşteri portföyümüze baktığımızda bazı iş ortaklarımız, birden çok lokasyonda kurulu işletmelerini tek bir veritabanı serverı altında çalıştırmaktadırlar. Burada yazılımın teknik performansı ortaya çıkmaktadır. Aynı binada çalışan bir network sistemindeki yazılımın performansı ile birden çok farklı adreslerde şubesi bulunan firmaların tek bir veri tabanına bağlı çalışması durumunda performans farkı olmadan çalışmasını sağlamaktayız.

Aynı bina içerisinde çalışma performansı internet ile veri tabanına ulaşarak kullanım performansının karşılaştırma testleri yapılmıştır. Yer ve bağlantı şekli değişkenliği performansı etkilememektedir.

Tam ve Gerçek Entegre Bir Yapı

İhracatçı konfeksiyon firmalarına baktığınız zaman genel olarak yazılım kullanım durumu şu şekildedir: MUHASEBEDE AYRI BİR YAZILIM, ÜRETİMDE AYRI BİR YAZILIM. Muhasebede genel bir muhasebe yazılımı, üretimde işler genellikle Excel üzerinden veya ayrı bir üretim yazılımı kullanılarak takip edilmektedir. İki ayrı yazılımın kullanılması firma içerisinde departmanların, tamamen kendi raporlamaları üzerinden oluşan sonuçlara göre yönetmelerine neden olmaktadır.

Bu durum firmayı daha karmaşık hale getirmektedir. Bunu bir örnekle açıklayabiliriz. Muhasebeye bir kumaş faturası geldiğinde ödemeye girmesi için ilgili ve yetkili kişilerin kontrol ve onayından geçmesi gerekmektedir. Ödeme imzasını atan firma sahibi veya yetkili kişi o faturanın model veya modellerini bilmek ister. Modellerin ön maliyetindeki miktar veya birim fiyatını karşılaştırır.

Ön maliyete göre alması gereken miktarı, planlanan miktarı, sipariş verilen miktarı kontrol eder, aynı zamanda ön maliyet fiyatı, sipariş fiyatı, fatura birim fiyatlarını karşılaştırır. Bütün bunların yanında ödemeye konu olan faturanın ilgili modellerine ait başka faturalarının olup olmadığını da araştırır veya sorgular.

Bunlar yapılırken ciddi bir iş yükü oluşmaktadır. Bir taraftan günlük işler yapılırken, her şeyin olup bittiği bir işin faturasının kontrolü ek bir yük olarak algılanır.

GURU olarak bizler 18. yıla girerken en övünebileceğimiz işlerin birinden bahsetmekten gurur duyabiliriz. Bir fatura ödeme onayı için gerekli olan ön maliyet miktar, birim fiyat, planlanan miktar, satınalma miktar ve birim fiyat, toplam sipariş, toplam gelen miktar ve tutar bilgileri tek bir rapor altında alınabilmektedir. Bunu abartılı bir örnek ile açıklarsak karşılaştırmayı daha iyi anlatabiliriz.

Kumaşın ön maliyette ki birim fiyatı Euro para birim cinsinden yapılmış olabilir. Sipariş birim fiyatı USD para biriminden verilmiş olabilir. Fatura ise TL cinsinden kesilmiş olsa bile karşılaştırma raporunda bunun hem gerçek para birimleri hem de günlük döviz kurları ve bunların karşılığında TL birim fiyatlarını görüp onaylama işlemi yapılabilmektedir. Manuel kontrol işlemlerini bir tarafa bırakıp yalnızca fatura kontrol raporu üzerinden tüm rakamların görünebilmesi, insan hatalarını, işgücü maliyetini ve ek işleri ortadan kaldırmaktadır. İş ortaklarımıza (müşterilerimize) vermiş olduğumuz en iyi katkılardan birini ortaya koymaktayız. Muhasebe ile üretim yazılımının tam entegre bir şekilde çalışması sağlanmış bir yazılım geliştirilmiş ve firmalarda uygulamaya konulmuştur.

Nakit Akış ve Finans Durum Takibi

Bütün ticari şirketlerin en önem verdikleri işlerden biride nakit akışının ve ödemeler dengesinin kontrol altında tutulmasıdır. Aylık ödemeler ile tahsilatların detaylı takip edilmesi şirketlerin geleceğidir. Yani aylık ödemelerin tahsilatların altında kalmasını sağlayan bir akış yapısı kurulması karlılığı artıracaktır. Bu işlerin firmalarda nasıl yapıldığını incelediğimizde karşımıza şu durum çıkmaktadır:

Finansmanı takip eden sorumlu kişi Excel üzerinden tüm işlemlerini yaparak ayrı bir takip sistemi kurmaktadır. Şirketlerde en yüksek maaşı alanlardan birinin hem Excel kullanıcısı olup hem de finans akışını yapması gereksiz bir maliyet ve zaman kaybı oluşturmaktadır. Zaten muhasebe tarafından yapılan bu işler aynı zamanda başka biri tarafından Excel’e girilmektedir. Finans sorumlusunun zamanını operatörlük yaparak raporları oluşturması yerine finansmanı düzenleyecek, müdahaleler yapacak, zaman kazandıracak, entegre şeklinde çalışacak bir yazılıma ihtiyaç vardır.

Müşteriden siparişler geldiğinde, siparişlere ait bir maliyet bütçeleme ile termine göre nakit gelişinin de gelir bütçeleme olarak aylık tablo üzerinden izlenebilmesi gerekmektedir. Bunlarla beraber kesilen çekler, ödenecek krediler, faturası kesilmiş gelecek tahsilatlar, aylık maaşlar, diğer genel giderler bunun gibi şirketlerin tüm gelir ve giderlerin aylık ve haftalık bazda sapmalarını gösteren bir finans ve nakit akış tablolarına ihtiyacı bulunmaktadır. Finansmanı etkileyen tüm işlemler muhasebe işlemleri olarak yapılmaktadır. Bu işleri ayrı bir ortama tekrar girmenin bir anlamı bulunmamaktadır. Entegre bir yapı içerisinde bu raporlamaların alınması ve finansmanın, bütçelemenin, nakit akışlarının ve ödeme dengesinin detaylı bir şekilde takip edilebilmesi şirketlerin en önemli ihtiyaçlarından birisidir.

Her Şeyin Özeti

Bir durumu veya bir konuyu daha iyi ifade edebilmek için yaygın olarak kullanılan bir çok deyim veya atasözü vardır. Örneğin ‘kolay kolay bir yerlere gelinmiyor’ veya ‘tırnaklarımızla kazıyarak buralara geldik’ veya ‘bu işe hayatımızı verdik’ veya ‘başarı tesadüf değildir’ veya ‘lafa bakılmaz aynası iştir kişinin’ gibi bir çok söz, pek çok şeyi üç kelimeye sığdırabilir. Biz şuna inanarak yola çıkmıştık: Yürümeye devam ediyoruz ve koşarak hedeflerimizi gerçekleştiriyoruz.

Biliyoruz ki başarının kaynağı prensipler ve bunları gerçekleştirmek için verilmesi gereken emek. Bizi güçlü kılan inancımızın sonsuzluğu. Şirket olarak ilk günkü inancımızı, heyecanımızı artırarak yolumuza emin adımlarla devam etmekteyiz.

Bu inancımızı korumamızı ve devamlılığını sağlayan en önemli etken, hedeflerimizin gerçekleşmiş olmasıdır. Yıllık hedeflerimizi gerçekleştirebiliyor olmamızın birçok nedeni bulunmaktadır. Ancak en önemlisi yıllık iş planlarımızın doğru yapılmış olmasıdır. Çok hızlı büyümek değil emin adımlarla kalıcı ve sürekli bir büyüme stratejimiz bizi 18. yılımıza ulaştırmıştır. Rekabet koşullarının iyi algılanması, hedef  büyümelerin gerçekleştirilebilir olması, yazılım teknolojilerinin yakın takip edilmesi ve bunların işimizde kullanılmasının sağlanması, müşteri ihtiyaçlarının iyi analiz edilmesi, her yıl veya dönemsel değişen şartlara hızlı ayak uydurulması, gelecek yıllardaki değişimlerin öngörülebilmesi ve bunların iş planlarımızın içerisinde yer almasının sağlanması bizi 100 yıllık şirketler içerisine sokacaktır.

Resmi istatistiklere göre ülkemizdeki yazılım şirketlerinin % 60 (altmış) 5.  (beşinci) yılını, % 96 sı 10. (onuncu) yılını tamamlayamadan kapanmaktadır. GURU Yazılım olarak 18.üncü yılımıza ulaşmanın doğru stratejilerle geldiğimizin göstergesidir. Bu stratejilerimizi şirket kültürü haline dönüştürdüğümüzde kurumsal kimliğimiz, şirketimizi 100. yılına ulaşmasını sağlayacaktır.

18.yıla eriştiğimiz bu günlerde, kadromuzda bizimle beraber çalışan arkadaşlarımıza, katkılarını ve eleştirilerini almaktan çekinmediğimiz iş ortaklarımıza (müşterilerimize), bizi gönül bağıyla destekleyen herkese gönül dolusu teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Saygılarımızla

İSTANBUL: Adnan Kahveci Bulvarı Kocasinan İş Merkezi A Blok No:202 Kat:7 Şirinevler / İstanbul

Tel: +90 212 652 93 93

info@guru.com.tr

EDİRNE: Trakya Üniversitesi Ayşekadın Yerleşkesi 22030 Merkez / Edirne

Tel: +90 284 214 41 44