ORDER GERÇEKLEŞEN MALİYET

Satınalma ve üretimlerin devam ederken gerçek maliyetler otomatik olarak oluşmaktadır. İstenilen zamanda gerçek maliyetlere erişilebilmektedir. Gerçek maliyet tablosunun alınması için manuel hiçbir işlem yapılmasına gerek yoktur. Maliyetlerin fiili olarak oluşmaya başladığı andan itibaren sistem üzerinden maliyetler izlenebilmektedir.

FİNANSMAN BÜTÇE DENGELEME SİSTEMİ

Sipariş bazında çalışan firmalar, sipariş alma kapasitelerini, genellikle üretebilme kapasitelerine göre belirlerler. Üretebilme kapasitelerine bağlı siparişleri kabul ederler. Dış üretim kapasitelerini kullanan firmalar için bu sınırsız üretebilme kapasitesi demektir. Bu avantajı sınırlayan faktörlerden en önemlisi sermaye yeterliğidir. Dış fason üretimi kullanan firmaların sipariş kabul kapasitesi, sermaye veya finansman gücüne göre sınırlanmaktadır. Şirket öz sermayesi üzerinde yapılan satın almalar çeşitli riskleri de beraberinde getirmektedir. Risklerin minimuma indirilebilmesinin yolu finansman bütçe dengesinin sağlanmasıdır.

SİPARİŞ SATIŞ GELİR BÜTÇELEME

Sipariş tutarlarının ödeme tarihine göre tahsilat planlanmasının yapılmasıdır. Sipariş bazında çalışan firmaların gelirlerinin tamamına yakını bu bütçeleme tablosuna göre gerçekleşmektedir. Müşteri siparişi geldiğinde siparişin ödeme şekli belli olmaktadır.

ÜRETİM MALİYET BÜTÇELEME

Siparişlerin üretimlerinin gerçekleştirilmesi için gerekli olan finansman ihtiyacının toplam tutarıdır. Finansman tutarının ay veya hafta bazında vadelere göre dağıtılması ve ön görülebilir maliyet bütçesinin otomatik alınması, kolay yönetilebilir finansman sisteminin kurulmasını sağlayacaktır.

ÇALIŞMA VE YÖNETİM SİSTEMİ

Kuruluşunu gerçekleştirdiğimiz çalışma ve yönetim sistemlerinin 16 ana hedefi bulunmaktadır. En temel amaç daha az kişi ile daha çok iş yapabilmektir. Yönetim ve karar alma mekanizmalarının verimli ve hızlı çalışmasını sağlamaktır. Doğru kararların alınmasına yardımcı olmak amacıyla bilgilere anlık ve kolay ulaşılabilmektedir. Bu hedeflerin gerçekleşmesi, firmanın çalışma ve yönetme sistemi geliştirilmekte ve değiştirilmektedir.

MODELHANE YÖNETİMİ

Bu kadar etkin ve önemli bir departmanın, yaptığı işlerin takip edilmesi, yapılan işlerin kayıtlarının tutulması ve sonuçların izlenmesi açısından bir modelhane yönetim sisteminin işleyişinin geliştirilmesi gerekmektedir.

Firma işleyişlerine göre modelhanelerin çalışma sistemlerinde farklılıklar oluşmaktadır. Bu farklılıklar, firmanın kendi tasarımını yapıp koleksiyon hazırlaması ve stoğa üretim yapması, müşteri taleplerine göre sipariş bazında çalışması veya bunun gibi nedenlerden dolayı farklılıklar oluşmaktadır. Bütün bunların sonucunda firmanın yapısına uygun bir modelhane çalışma sistemi oluşturulmalıdır.

İSTANBUL: Adnan Kahveci Bulvarı Kocasinan İş Merkezi A Blok No:202 Kat:7 Şirinevler / İstanbul

Tel: +90 212 652 93 93

info@guru.com.tr

EDİRNE: Trakya Üniversitesi Ayşekadın Yerleşkesi 22030 Merkez / Edirne

Tel: +90 284 214 41 44