MYN TRİKO

Firmanız hakkında genel bir bilgi alabilir miyiz?

Metin AKYÜZ:

Myn Triko 1988 yılında İstanbul’da kurulmuştur. Yaklaşık olarak 38 yıldır triko sektörünün içerisindedir. Myn Triko 1988’den bu yana daha işlemli ürünler, daha üst düzey kalitede koleksiyonlar hazırlayan ve üreten, kendi markası ihracatı dışında iç piyasası olan, butik tarzı çalışan bir firmadır.

Firmanızın yazılım alma ihtiyacı nasıl oluştu? Neden yazılım alma ihtiyacı duydunuz?
Metin AKYÜZ:

Öncelikle triko ve hazır giyim sektöründe bu gibi sıkıntılar gündeme geçmişten günümüze gelmektedir. Bu noktada firma yöneticisinin en önemli kaygısı kayıttır. Yapmış olduğumuz tüm işlemler üretimi gerektirdiği için A’dan Z’ye bir dizi ihtiyaçlar ve o ihtiyaçların bir şekilde kayıt altında olması ihtiyacı oluşturmaktadır. Daha sonra sistem doğrultusunda kontrol edilip finale taşınması şeklinde bir süreç yaşanmaktadır.

Böyle bir süreçte maalesef sektördeki birçok firmanın sahip olduğu ham maddesinden bilgi Know How’ una kadar bir kayıt düzenin olmaması, çok düşük seviyede çalışma koşullarıyla işlerini sürdürmeleri, bu aşamada yapılan muhtemel hatalar ile bir hayli sıkıntılar yaşadığı gözlemlenebilmektedir.
Sektörün en büyük sıkıntısı firmanın yaptığı işle ilgili örneğin elinde iplik aksesuar bunun bilgisi yok. Aktuel, güncel bilgi olmayınca stok maliyetleri ortaya çıkıyor. Zamandan kayıplar oluşuyor, çabuk yapılması gereken işler aksıyor.
Bir sistem doğrultusunda işlerini kontrol altına alan bu öngörüyü sağlamış olan firmalar daha sağlıklı bir süreç yaşamaktadır.
Yeni dünya düzeninde her şeyin bir kayıt altında olması önemli. Artık çağımız bilişim çağı. Bilgiye en kısa sürede ulaşanların çağı. Hızlı hareket etmek beraberinde bir sistem bir kayıt düzeninin ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. Çünkü dünyamız hızlı hareket ediyor hızlı hareket edenler işlerini daha çabuk yapabilme fırsatını yakalıyor.
Hızlı hareket etmek hata yapma oranını yükseltse de bunun beraberinde ön görülerde hızlı olacak, kayıtlar hızlı olacak ve sonucunda bir sistem ihtiyacı ortaya çıkıyor. Bu durumda her şey birbirini desteklediğini görüyoruz. Her şeyin sistemli bir şekilde gitmesi için böyle bir yazılım ihtiyacı ortaya çıkıyor. Yoksa sahip olduklarımızdan bir haber oluyoruz.

Yazılım seçerken kriterleriniz nelerdir?
Metin AKYÜZ:

Geçmişte danışman bir şirket vasıtasıyla kendimize özel bir çalışma yaptık. Alaylı bir çalışma düzeninden daha kurumsal bir çalışma düzenine geçmek adına çalışmamız 1 yılı aşkın süre boyunca devam etmiştir. Yeniden yapılanmak adına sorgulamalar, düzenlemeler, eğitimler sürmüştür. Danışman şirketle yaptığımız çalışmamızdan sonra elde ettiğimiz sonuçlardan yola çıkarak yeniden yapılanma sürecine girdik, kendimizi resetledik.
Bu sürecin sonrasında sistem arayışımız, kriterlerimiz ortaya çıktı. İşlerimizin sürecindeki kontrolü sağlayabiliyor olmak önemliydi bizim için. Yaptığımız işe uygun bir yazılım olması, triko sektörüne hakim, ihtiyaçlarımıza cevap verebiliyor olması başlıca kriterlerimiz arasındaydı.

GURU ve CoreTEX ile tanışmanız nasıl olmuştur?
Metin AKYÜZ:

CoreTEX kullanarak kurumsal yapılarını oturtmaya çalışan firma sahibi arkadaşlarla bir sohbet esnasında böyle bir yazılımdan haberim oldu. Sonrasında araştırmalarımızı yapıp demo talebinde bulunduk, karşılıklı samimiyet ve güven içinde bir demo gerçekleştirdik. GURU’yu geliştirdiği ve sektör ihtiyaçlarına göre sürekli güncel tuttuğu yazılımlarıyla kendimize triko sektörümüze yakın hissettik ve beraber çalışma kararı aldık.

GURU ve CoreTEX ile tanışmanız nasıl olmuştur?
Metin AKYÜZ:

CoreTEX kullanarak kurumsal yapılarını oturtmaya çalışan firma sahibi arkadaşlarla bir sohbet esnasında böyle bir yazılımdan haberim oldu. Sonrasında araştırmalarımızı yapıp demo talebinde bulunduk, karşılıklı samimiyet ve güven içinde bir demo gerçekleştirdik. GURU’yu geliştirdiği ve sektör ihtiyaçlarına göre sürekli güncel tuttuğu yazılımlarıyla kendimize triko sektörümüze yakın hissettik ve beraber çalışma kararı aldık.

CoreTEX’ten nasıl faydalanıyorsunuz?
Metin AKYÜZ:

CoreTEX’ten ben sonuç odaklı raporlardan faydalanıyorum. Aylık raporlanan Maliyet Kitapçığı üzerinden sipariş bilgileri, üretim adetleri, toplam maliyet ve karlılık bilgilerine erişebilmekteyim. Müşteri bazında kârlılıklarımı Maliyet Analiz Kitapçığı ile görebilmekteyim.
Üretim raporlarıyla imalat verimliliğini kolaylıkla ölçebiliyorum.
CoreTEX’in firma içerisinde sağlıklı yürüdüğüne ikna isem benim üstüme düşen başka görevleri daha rahat yapabiliyorum.

Metin KAYA – İmalat Müdürü

Ben imalatın tüm aşamalarından sorumluyum. CoreTEX üzerinde üretim için planlama tablosu oluşturuyorum.
Fason Üretim Listesi (Tutarlı) üzerinden haftalık raporlarımı alıyorum. Order Üretim Durum Listesi en sık kullandığım rapordur. Renkli liste üzerinden hangi müşteriden kaç adet sipariş gelmiş bunun bilgisine kolaylıkla ulaşıyorum.
Order Üretim Durum Listesi üzerinde order filtrelemesi yaparak müşteri ve atölye bazında istediğim gibi raporlarımı alabiliyorum.
CoreTEX’te Üretim Planlama Tablosu’ndan fason sözleşmelerini yapıyorum. İş akışlarının yönlendirmesini yapıp sözleşmeyi CoreTEX üzerinden ilgili birimlerdeki kişilere gönderiyorum. İlgili birimlerde irsaliye CoreTEX üzerinden beden beden kesiliyor.
Üretim Hareketler Listesi üzerinde örme adetleri ne kadar, kaç adet nakışa gitmiş, kaç tanesi gelmiş bunların bilgisine renk ve beden bazında detaylı bir şekilde ulaşabiliyorum.

Tuncay KELEŞ – Desen

Bizim desen olarak kullandığımız modeller bize tasarım bölümünden gelmektedir. Ürünün tanımlamalarının yapılıp modelhaneye verilmesine kadar geçen süreçteki aşamaları gerçekleştiriyoruz.
Tasarım bölümünden gelen desenlerin CoreTEX’te yapılacak olan modele ait teknik bilgileri Model Kartı’na tanımlıyoruz.
Model operasyon işlemleri bölümünde modelin yapımındaki zamanı, ne kadar sürede yapıldığı bilgisini ve kaç adet yapıldığı bilgilerini kaydediyoruz.

Nesrin DÖNMEZ – Fason Üretim Sorumlusu

Ben Model Kartı ekranından ölçü föylerini hazırlıyorum. CoreTEX’te Model Kartı bölümünde bulunan yıkama talimatlarını hazırlıyorum. Parça İşçilik Kümülatif İstatistiği’nden giden-gelen adetleri kontrolünü yapıyorum. Yine CoreTEX’te Model Kartı üzerinde Dikim Talimatları kısmında modelin dikim talimatlarının sisteme girişini yapıyorum.

Kaan UÇKAÇ – Mamul Depo

Ben CoreTEX’te üretimden sonra sevk adetlerinin girilmesi, depo stoklarının kayıtlarından ve kontrolünden sorumluyum.
İlk olarak Stok Tanıtım Kartına konuyu tanımlıyorum. Daha sonra Üretim Analiz Tablosu’ndan ürünlerin adetlerini girerek üretimden gelen malı kontrol edip yanlış kesilmişse geri iade ediyorum.
Üretim Analiz Tablosu’nu renk beden dağılımlı bir şekilde kullanıyorum. Bütün mamul stoğunu renk beden dağılımlı bir şekilde takip edebiliyorum.
Üretim Analiz Tablosu’nda örülen ürünlerin kalite durumlarını tanımlarken aynı zamanda üretim fişleride sistemde üzerinden otomatik bir şekilde oluşmaktadır.
Sevk fişlerini tanımladığımızda stok çıkış fişleri oluşmakta ve bu şekilde mamul stoklarımızda anlık olarak takip edilir durumdadır.
Stok Giriş Çıkış Listesi üzerinden depomuzu kontrol ederek perakende satış mağazamıza gidecek ürünleri tespit ediyoruz. Daha sonra Depo Transfer Fişini kullanarak ürünleri mağazalara transfer ediyoruz.
Aynı zamanda aynı fiş tipi ile 2. Kalite veya sipariş fazlası ürünlerin ilk olarak stok girişlerini yapıp hangi mağazaya gittiği şeklinde renk beden bazında çıkış işlemlerini gerçekleştiriyorum.

CoreTEX ve Enviro ile detay bilgilerinizin tümüne ulaşabiliyor musunuz?
Metin AKYÜZ:

İstediğim tüm bilgilere anında ulaşabilmekteyim. Bu konu ile ilgili firmamıza verilen aylık Maliyet Analiz Kitabı üzerinden istediğim rapora ulaşabiliyorum. Her şeyin kaydı tek sistem altında oluyor.

İlgili konu ile alakalı modüllerdeki listeleri kullanarak aradığım bilgiye ulaşmaktayım.

CoreTEX kullanmaya başlamanızdan sonra öncesi ve sonrasında işin işleyişi açısından ne gibi değişiklikler yaşadınız?

Metin AKYÜZ:

En önemlisi bize zamandan kazandırdı. Çalışan arkadaşlarımızın duyarlılığı %5 iken şimdi %90 lara geldi diyebiliriz. Evrak karışıklıklarımız ortadan kalktı. Üretim aşamasıyla ilgili bir bilgiye ulaşmamızda ki süreç hızlandı. Verilere tek bir tuş ile kolaylıkla ulaşabilmekteyiz. Her şeyi tüm bilgileri tek bir sistem altında topladık.
Modelhane departmanlarında hangi aşamalarda CoreTEX kullanılıyor?

Nurhan BALLI – Modelhane

İlk olarak tasarım departmanımızın hazırlamış olduğu modeller Model kartına tanımlandıktan sonra model resmini de beraberinde ilişkilendiriyoruz. Daha sonra ben Model Kartı özel sekmesine baskı tanımlamalarımı, atölye tanımlamalarımı yapıyorum.
Aradığım bir modeli Model Listesi üzerinden tarih bazında filtreleyerek seçebiliyorum. Müşterinin sezon isteklerine göre ayrı ayrı filtreleyerek listeleyebiliyorum.
Modelhanenin bu hafta ne kadar iş yaptığı bilgisine ulaşabiliyorum. Model İş Emri Listesi üzerinden müşteriye kaç adet iş yapılmış tüm bunların bilgisine ulaşıyorum.
Bu liste üzerinden hem kendi verimliliğimizi ölçebiliyorum. Hem de ne kadar iş yaptığımızla ilgili hem de müşteri bazında raporlama alabiliyoruz. Ölçü tablosu ekranında oluşturulan model kartlarının ölçü tablolarını oluşturuyorum. Ölçü Parametreleri Kartında yeni tanımlamalarımı yapıyorum.
CoreTEX’in bize sağladığı kolaylık çok fazla. Örnek verecek olursam ben burada masa başında oda oda gezmeden işlerimin kontrolünü takiplerini yapabiliyorum.
Modele ait tüm bilgileri model resmi ile birlikte tek sayfa üzerinde görebiliyorum. Geçmiş günlere ait model bilgisine de kolayca erişebiliyorum. Aksi takdirde dünya kadar dosyanın arasından istediğimiz bilgiyi arayıp bulmaya çalışacaktık. Buda fazla zaman kaybetmemize sebep olacaktı.

CoreTEX’ten önce üretim takibinizi nasıl yapıyordunuz?

Metin AKYÜZ:

CoreTEX’ten önce üretim takiplerimizi Exceller üzerinden yapıyorduk. CoreTEX’in şirketimize kayıtla ilgili, akışlarla ilgili sağladığı pek çok fayda vardır. Mesela sistem üzerindeki tüm siparişleri kolayca takip edebilmemizi sağlamaktadır.
Daha öncesinde herkes kendi siparişlerini ayrı ayrı Excel dosyalarına tanımlıyorlardı. Toplam bilgilere erişmek için çalışanların kendi oluşturdukları sisteme bağlı kalmak zorundaydık. Ancak şimdi Myn Trikonun CoreTEX ile oluşturduğu sisteme tüm çalışanların dahil olmasını sağlayarak bilgilerin tek bir düzen ve tek bir alanda raporlanabilir bir şekilde tanımlanması sağlanmıştır. Şu anda her şeyin programlı tanımlı olması yeni dünya düzeni açısından, bilişim dünyası açısından sistematik yönde bir yazılım şirketiyle işlerin yürütülmesi firmamızın vizyonu açısından önemlidir.

CoreTEX kullanmaya başladıktan sonra personel sayınızda artma veya azalma oldu mu?
Metin AKYÜZ:

Personel sayımızda çok fazla bir değişiklik olmadı. Çünkü bu durum benimle alakalı yapmış olduğumuz iş, ileriye dönük hedefler, stratejiler tüm bunlarla alakalıdır.
Mesela ben büyümeyi daha çok modernizasyon yönünde duruş gösterme yönündeyim. Çok fazla makine alıp, çok fazla üretim yapma gibi bir duruşumuz olmamıştır. Katma değerli ürünler yapıp kendimizi geliştirme yönünde adımlar atıyoruz. Koleksiyon odaklı çalışma sistemimiz var. Bundan dolayı çok fazla istihdamla ilgili gelişmeler olmamıştır.

Yazılım kullanmak, firma içerisinde bir bürokrasi mi oluşturmuştur, yoksa iş akışını engelleyen, geç yapılmasını sağlayan bir unsur mudur?
Metin AKYÜZ:

Önemli olan insanların üzerine düşeni yapması. Mesai saatleri içerisinde konsantre olmak, görevini yerine getirdiği takdirde bürokratik bir yük getirdi söylemi çok ucuz ve çağ dışı kalıyor. Çünkü bu sistemin altında çalışan beyaz yakalılar olarak adlandırdığımız ekip sisteme komplike olmak zorundadır. Yükümlü olduğu işlerin kontrolünü sağlamak, takiplerini yapabilmek için entegre olmak durumundadır.

İşletmenizde yaptığınız üretim ile muhasebenin entegre çalışmasının firmaya sağladığı ne gibi faydalar vardır?
Metin AKYÜZ:

Muhasebe entegrasyonu işin realite boyutudur. İşletmenin olmazsa olmazları arasındadır. Ben ne kadar ciro yaptım, ne kadar giderim oldu, benim karım ne, tüm bunları görmek isterim. Önümüzdeki ayların tahmini bütçelerini hesaplayabiliyor olmak sadece benim değil tüm çalışanlarımın hatta dışarıdaki iş ortaklarımın da güvencesi açısından çok önemlidir.
Tek sistem üzerinden gidilmesi, hesapların ve stokların daha kontrollü denetilmesini sağlamaktadır. İmalat tarafından yapılan irsaliye girişlerinin muhasebe tarafından irsaliye çağrılarak faturalaştırılması, hatalı ve yanlış girişlerin minimuma indirilmesini sağlamaktadır.
Bu durum, imalatın muhasebe tarafından kontrol altında tutulmasını da sağlamaktadır. Ayrıca CoreTEX dışında hiçbir giriş ve çıkış işlemlerinin yapılmasına müsaade etmeyeceğinden kayıp ve kaçakların önünü kesmektedir.

Mehtap ATMACA – Muhasebe Müdürü

Müşteri temsilcisi siparişi girdiği anda bu sene ne kadar satış yapacağımızın bilgisine ulaşabiliyorum. Atölyelerdeki yarı mamul ürünlerimizin takibini yapabiliyorum. Satış iade Faturasını düzenleyebiliyorum.
giden gelen adet kontrolü daha izlenebilir ve şeffaf olduğu için kaçak ve kayıpların önüne geçebiliyoruz.
Fatura modülünde bütün resmi evrakların giriş ve çıkışlarını kolaylıkla yapabiliyorum ve aynı modül üzerinden imalattan gelen bütün irsaliyeleri kolaylıkla faturalaştırabiliyoruz.
Enviro üzerinden tüm fatura giriş ve çıkış işlemlerimi yapabiliyorum.

Maliyet çalışmalarınızı CoreTEX üzerinden yapmanız, müşterilere fiyat verirken süreci hızlandırmakta mıdır?
Metin AKYÜZ:

Tabii hızlandırmaktadır. Ön Maliyet tablosu üzerinden aldığımız raporlarında detaylı bir kurgulama yaptık. Ön Maliyet tablosuna oluşabilecek tüm giderleri tanımlayarak doğru bütçelemenin oluşmasını sağlamaktayız. Tüm bunlar bizim için avantajdır.
Kurgulanan ön maliyet aşamalarını doğru tanımladığımızda oluşan olası birim maliyet sistem tarafından hesaplanmaktadır. Hesaplanan fiyat göz önünde bulundurularak müşteriye fiyat verilmektedir.

Ulaşmak istediğiniz yeni hedefleriniz var mı?
Metin AKYÜZ:

Ulaşmak istediğim hedeflerim, programı daha yukarı taşıyacak, daha değişik fikirler ortaya koymak hedeflerim arasındadır. Mevcut olanı başardık ama bunun üzerine daha neler koyabiliriz bunu hep beraber görebilmek isterim.
Her şeyden önce GURU ile tepeye bayrağı dikeceğimiz tüm isteklerimize %100 değil belki %98 ulaşabilir olmak. Sektörel oyuncular olarak adlandırdığımız arkadaşlarımız hep trajik son ile bu meslekten ayrılıyor. Benim temennim finali görmek. Geldiğimiz nokta itibari ile baktığımızda benim açımdan bir memnuniyet ortadadır.

Genel bir değerlendirme yapabilir misiniz?
Metin AKYÜZ:

Yeniliğe aç bireyleriz, yeni bir şeyleri daha farklı nasıl yapabiliriz inşallah bunları zaman içerisinde göreceğiz.
Myn Triko olarak memnuniyet verici bir süreç yaşadık. Şuan geldiğimiz nokta için GURU’ya vermiş olduğu destek için teşekkür ederim.

İSTANBUL: Adnan Kahveci Bulvarı Kocasinan İş Merkezi A Blok No:202 Kat:7 Şirinevler / İstanbul

Tel: +90 212 652 93 93

info@guru.com.tr

EDİRNE: Trakya Üniversitesi Ayşekadın Yerleşkesi 22030 Merkez / Edirne

Tel: +90 284 214 41 44