CoreTEX KONFEKSİYON ÜRETİM YÖNETİM SİSTEMİ

CoreTEX Konfeksiyon Üretim Yönetim Sistemi, tekstil sektöründe hazır giyim üretimi yapan firmalar için geliştirilen bir yazılımdır. Günümüzde rekabet koşulları nedeniyle, üretici firmalar üretimlerini daha iyi bir takip edebilecekleri bir sistem ile beraber genel gider ve finansman yönetimlerini içine alan, bütünleşik bir şirket yönetiminin kurulmasına ve geliştirilmesine ihtiyaç duymaktadırlar.

Bu bakış açısıyla firmaya özel bir yönetim sistemi geliştirilmekte uygulanması sağlanmaktadır.


Ön Maliyet

Model ön maliyeti, hızlı ve kolay bir şekilde hazırlanabilmektedir. Hızın önem taşıdığı günümüzde, fiyatın en kısa sürede verilmesi, sistem fiyatlandırma için büyük avantaj ve katkı sağlamaktadır. Ön maliyet, yetkiler içerisinde satın alma ve üretim aşamalarında kontrol sağlayıcı bir fonksiyon olarak kullanılmaktadır.

Numune Hazırlama ve Modelhane

Model iş emri hazırlanabilmekte, numune için kumaş ve aksesuar satın almaları yapılabilmektedir. Modelhane iş programı takip edilebilmektedir. Modelhanenin genel maliyeti ve numune maliyetleri hesaplanabilmektedir.

Müşteri Siparişi (Order) Yönetimi

Müşteri siparişinin gelişi ve tüm birimlere dağıtılması sistem üzerinden yapılabilmektedir. Planlama, Satın alma ve Üretim aşamalarında siparişe ait tüm bilgiler sistem üzerinden izlenebilmektedir. Müşteri siparişinin gelişi ve devamı aşamalarında müşteri ilişkileri çok büyük önem taşıdığına göre kurulan sistem ile müşteri ilişkileri kolay bir şekilde yönetilebilmektedir. Gerçek anlamda müşteri ilişkileri yönetimi sağlanabilmektedir.

ORDER MALİYET BÜTÇELEME

Maliyetlerin öncelik taşıdığı ve fiyatın müşteri tarafından belirlendiği bir ortamda maliyetlerin yönetimi öncelikli konulardan biridir. Maliyetlerin yükleme sonrası izlenebilmesi ve analiz edilebilmesi yeterli olmamakla beraber risk de taşımaktadır. Üretim başlamadan önce, maliyet bütçesi sistem tarafından otomatik oluşturulmaktadır. Satın alma ve üretim aşamalarında onay sistemi sayesinde bütçe ile anlık olarak karşılaştırma yapılabilmektedir. Yükleme sonrası sürpriz maliyet sonuçları yerine önceden bilinen bütçeleme ve maliyet sistemi kurulmaktadır.

ORDER GELİR BÜTÇELEME

Sipariş bazlı çalışan firmalarda maliyet bütçelemesi yanında gelir bütçelemesi yapılmasına ihtiyaç vardır. Çünkü giderlerin finansmanının sağlanabilmesi için sipariş tahsilatlarının ay ve hafta bazında gelir finansman planlaması yapılmalıdır. Finansman maliyetlerinin ortadan kaldırılabilmesi için gelir ve gider dengelemesinin sistem tarafından otomatik yapılması sağlanmaktadır. Firma haftalık ve aylık ödeme ve tahsilat programını sistemden izleyebilmektedir.

KUMAŞ PLANLAMA

Temel girdilerden olan kumaşın ihtiyaç hesaplamasının yapılması, ham kumaş veya iplik ihtiyacına kadar gidilmesi gerektiğinde hızlı ve doğru bir planlama yapılması gerektirmektedir. Üretimin başlangıç noktası, ihtiyaç ve tedarik hesaplamasıdır. Bu aşamada hata yapılmadan ve en kısa sürede kumaş tedariğinin başlatılması için sisteme gereksinim duyulmaktadır. Üç temel hedef olan kalite, termin ve maliyet kriterlerinin başlangıç noktası kumaş ihtiyaç planlamasıdır. Bu nedenle kurulan sistem kumaş tedariğinin doğru başlatılabilmesi için büyük önem taşımaktadır.

KUMAŞ SATIN ALMA

Kumaş planlamasına bağlı iplik, kumaş örme, boyahane ve boyama takibi yapılan kumaş satın alma yönetimi firma içerisinden yönetilebilir şekilde kurulmaktadır. Özellikle örmecideki iplik stokları, ham kumaş örme fireleri, boyahanelerdeki ham kumaş stokları, boyama fireleri sistem üzerinden takip edilebilmelidir. Kumaş tedarik yönetimi idarenin dış fasoncularda değil firma içi yönetiminde olmasını sağlar.

KUMAŞ DEPO YÖNETİMİ

Tedarik aşamalarından sonra depoya gelen kumaşların yerleşimi, test ve kontrollerin yapılması, order bazında stokların takip edilmesi, free stokların görünmesi, üretimden artanların izlenmesi ve kesim iş emrine göre çıkışları gibi işlemlerin yapılması depo yönetiminin etkin olmasının sağlanmasıyla mümkündür. O halde Kumaş depo stok yönetimi kilit konumda ve etkili bir noktada bulunmaktadır. Deponun yönetimi üretimin doğru ve hızlı bir şekilde yapılabilmesini sağlayacaktır.

AKSESUAR PLANLAMA

Üretici firmalarda aksesuar planlama çok önemsenmez. Ancak ufak bir hata yüklemenin gecikmesine hatta bütün malın elde kalmasına neden olabilir. O halde aksesuar planlamada, ihtiyaç hesaplamada, satın alma aşamasında, aksamadan çalışan bir sistem kurulması hedeflenmektedir.

AKSESUAR SATIN ALMA

Aksesuar planlamasına bağlı dikim aksesuarı, paket aksesuarı gibi bir model içerisinde kullanılacak aksesuarların sipariş formunun oluştuğu alandır. Sipariş formu gönderilerek anlaşma fiyatı girilebilir, gelecek aksesuar listesi üzerinden gelen ve kalanın takibi yapılabilir ve termin bazlı takip yapılabilir.

AKSESUAR DEPO YÖNETİMİ

Çok çeşit olan ve sürekli hareketli bir bölüm olan aksesuar deponun tam bir otomasyon içerisinde çalışması gerekir. Özellikle aksesuar stoklarındaki çok farklı varyant ve özelliklerden dolayı aksesuar depo, üretimi geciktirici bir duruma düşebilir. Bunun önlenmesi için aksesuar depoda gerçek anlamda bir sistem kurulması ve stok yönetiminin sağlanması zorunludur.

KESİM YÖNETİMİ

Kesimhanenin yaptığı iş nedeniyle kritik bir noktada ve aşamada bulunmaktadır. Çünkü özellikle kg veya metre olarak gelen kumaşların adete dönüşmesi ve üretimin başlaması nedeniyle kesim adetlerinin ve pastal sonuçlarının önemi vardır. Bu bilgilerin üretime yön verilmesi açısından önemli olduğu için sonuçların anlık izlenmesini gerektirir. Kesim firelerinin analiz edilmesi model gramaj ve metrajlarının bilinmesi üretim eksiğini veya fazlasını kesim aşamasında ortaya çıkartır.

ÜRETİM İŞÇİLİKLERİ

Kesimden sonra baskı, nakış, dikim, yıkama, el işi ütü paket gibi yapılan tüm işçiliklerin beklenilen kalite, termin ve maliyette gerçekleştirebilmek için etkin bir üretim yönetimine ihtiyaç vardır. Üretimin adet olarak takip edilmesi, kayıpların bilinmesi, kalite sorunlarının çözülmesi ve en önemlisi termin kıskacında kalmamak için üretim yönetim sisteminin firma yapısına uygun kurulması kaçınılmazdır.

DİKİM ÖNCESİ İŞÇİLİKLER

Dikim öncesi işçilikler çok çeşitlilik gösterebilir. Üretim bantlarında yapılması hedeflenen mamül ürün, ilgili teknik föye bağlı olarak sahip olması gereken tüm özellikler için belirli işçiliklere ihtiyaç duymaktadır.

Örnek işçilikler; Kesim, Lazer Kesim, Biye İşçiliği, Baskı, Nakış, Taş, Payet, Tasnif, Nakış, El İşçiliği, İlik Düğme, Aplike, Çakma, Dikim.

DİKİM SONRASI İŞÇİLİKLER

Bazı işçilikler (Örn. Baskı, Nakış, İlik, Düğme vs.) ürün tasarımına göre dikimden sonra yapılmak üzere de uygun olabilir. Bunu belirlerken dikim sonrasında yapılacak işçilik, işçilik maliyetlerini arttırmayacak veya işçiliğin yapılmasını zorlaştırmayacak şekilde olmalı ya da dikim öncesine bırakılmalıdır.

Örnek işçilikler; Dikim, Paket, Takım Alt Dikim Paket, Takım Üst Dikim Paket, Kroşeta, Yaka İşçiliği, Yıkama, Leke Çıkarma, Yağ Çıkarma, Kesik, Diğer İşçilik, Ütü-Paker, Kesim+Dikim+Paket, Koli Kesimi

ÜRETİM ANALİZ DOSYA KAPAMA

Dosya kapama; biten mamul ürünün uygulandığı tüm işçiliklerden doğan 2. kalite, dikim hatası, baskı hatası, fire ve kayıpların adet adet kontrol edilerek raporlaştırılmasıdır. Üretimin sonundaki tüm atölyelerin verimliliklerinin tespit edilebileceği bir rapor olarak da kullanılabilir kapsamdadır.

SEVKİYAT ÇEKİ LİSTESİ

Çeki listesinin hazırlanması ve sevkiyat işlemlerinin yapılması üretimin sonuçlanıp tamamlanma aşamasına geldiğini gösterir. O halde yüklemesi yapılan ordera ait tüm hareketlerin ve sonuçların sistem üzerinden izlenmesi gerekir.

GERÇEKLEŞEN MALİYET

Orderlar için harcanan maliyetlerdir. Satın alma ve üretimler devam ederken gerçek maliyetler otomatik olarak oluşmaktadır. İstenilen zamanda gerçek maliyetlere erişilebilmektedir. Maliyetlerin fiili olarak oluşmaya başladığı andan itibaren sistem üzerindeki maliyetler izlenebilmektedir.

KARŞILAŞTIRMALI MALİYET

Yükleme tamamlandıktan sonra üretim aşamasında karşılaştırmalı maliyetlerin izlenmesiyle beraber gerçek ve karşılaştırmalı maliyet analizleri yapılmalıdır. Bu firmanın yapmış olduğu tedarik ve üretim faaliyetlerinin sonucudur. Bu analizler ile firma kendi iş yapabilirlik becerisi ve yeteneğini ortaya koymaktadır. Firma, analizler sayesinde maliyet ve açısından gerçek durumunu görmüş olacaktır.

CARİ HESAP TAKİBİ

Tüm işlemler içerisinde yer alan tedarikçilerin ( kumaşçı, aksesuarcı ) fasoncuların ( baskı, nakış, atölye ) diğer hizmet alının firmaların ( nakliye , gümrük v.b. ) cari hesaplarının takibi yapılmaktadır. İrsaliye işlemleri yapıldıkça cari hesap entegrasyonları oluşmaktadır. Zaman ve işlem kaybı oluşturulmadan entegre bir şekilde cari hesap takipler yapılabilmektedir.

Bütün bunlarla beraber CoreTEX Konfeksiyon Üretim Yönetim Sistemi yalnızca bir üretim takip yazılımı değildir. Tamamen uygulamayla beraber tüm departman ve sorumluları da içerisine alan bütünleşik bir yönetim sistemini içerir. Bu yapı firmaya özel uygulama nitelikleri taşımaktadır. Firmaya özgü bir bir yönetim şeklinin tasarlanması ve yazılımla beraber uygulanması CoreTEX Üretim Yönetim Sisteminin sonucudur.

İSTANBUL: Adnan Kahveci Bulvarı Kocasinan İş Merkezi A Blok No:202 Kat:7 Şirinevler / İstanbul

Tel: +90 212 652 93 93

info@guru.com.tr

EDİRNE: Trakya Üniversitesi Ayşekadın Yerleşkesi 22030 Merkez / Edirne

Tel: +90 284 214 41 44