CoreTEX TRİKO ÜRETİM YÖNETİM SİSTEMİ

CoreTEX Triko Üretim Yönetim Sistemi triko üretimi yapan firmalar için geliştirilmiştir. Triko üretimi diğer konfeksiyon (örme kumaş, dokuma kumaş) üretimlerinden tamamen farklı özellikler taşımaktadır. Triko üretiminin kendine özel sektörel nitelikleri ve fonksiyonları olduğu için ayrı bir sistemin oluşturulmasını ve kurulmasını gerektirir.

Bu sebeple; bir yazılım yapmanın yanında trikonun tüm işlerinin CoreTEX üzerinden yapılabilmesini, takip edilebilmesini ve sonuçların izlenebilmesini sağlayan bir sistem geliştirilmiştir. Trikonun içerisinde çalışarak, işleri fiili olarak takip ederek geliştirilen ve uygulanan bir sistemdir. Bütün bunlarla beraber CoreTEX diğer tüm modülleri ile beraber çalışan (Order, Maliyet, Satınalma, İşçilikler, sevkiyat v.b.) Enviro Finansman Yönetim Sistemi Sistemi ile tam entegre çalışan bütünleşik bir yönetim sistemidir.

Ön Maliyet

Model ön maliyeti, hızlı ve kolay bir şekilde hazırlanabilmektedir. Hızın önem taşıdığı günümüzde, fiyatın en kısa sürede verilmesi gerektiğinden, sistem fiyatlandırma için büyük avantaj ve katkı sağlamaktadır. Ön maliyet, yetkiler içerisinde satın alma ve üretim aşamalarında kontrol sağlayıcı bir fonksiyon olarak kullanılmaktadır.

Numune Hazırlama ve Modelhane

Numune iş emri hazırlanabilmekte, numune için kumaş ve aksesuar satın almaları yapılabilmektedir. Modelhane iş programı takip edilebilmektedir. Modelhanenin genel maliyeti ve numune maliyetleri hesaplanabilmektedir. 

Order Süreç Planlama

Order gelişinden itibaren sevkiyata kadar yapılan işlemlerin sayısı oldukça fazladır. Bu işleri yapacak sorumluların ve departmanların farklı olması nedeniyle işlemlerin planlı bir şekilde yürütülmesi sağlanmalıdır. İşin hangi sorumlu tarafından hangi tarihte yapılması gerektiğinin planlanmasının yapılması ve işin yapılıp yapılmadığının takip edilebilmesi sağlayan bir modüldür.

Order Maliyet Bütçeleme

Maliyetlerin öncelik taşıdığı ve fiyatın müşteri tarafından belirlendiği bir ortamda maliyetlerin yönetimi öncelikli konulardan biridir. Maliyetlerin yükleme sonrası izlenebilmesi ve analiz edilebilmesi yeterli olmamakla beraber risk de taşımaktadır. Üretim başlamadan önce, maliyet bütçesi, sistem tarafından otomatik oluşturulmaktadır.

Satın alma ve üretim aşamalarında onay sistemi sayesinde bütçe ile anlık olarak karşılaştırma yapılabilmektedir. Yükleme sonrası sürpriz maliyet sonuçları yerine önceden bilinen bütçeleme ve maliyet sistemi kurulmaktadır.

Order Gelir Bütçeleme

Sipariş bazlı çalışan firmalarda maliyet bütçelemesi yanında gelir bütçelemesi yapılmasına ihtiyaç vardır. Çünkü giderlerin finansmanının sağlanabilmesi için sipariş tahsilatlarının ay ve hafta bazında gelir finansman planlaması yapılmalıdır.

Finansman maliyetlerinin ortadan kaldırılabilmesi için gelir ve gider dengelemesinin sistem tarafından otomatik yapılması sağlanmaktadır. Firma haftalık ve aylık ödeme tahsilat programını sistemden izleyebilmektedir.

İplik Planlama

Triko modellerinde kullanılan ipliklerin çeşitlilik içermesinden dolayı planlama yapılması karmaşık ve zordur. Bu nedenle; planlamanın kolay ve hatasız yapılabilmesi sağlayan bir yapı kurulmuştur. Bir modelde birden çok iplik ve renk kullanıldığında ve orderın birden çok kombini olduğunda iplik planlama karmaşıklaşmaktadır.

CoreTEX Triko Üretim Yönetim Sistemi iplik tanımlamayı basit ve kolay bir şekilde yapılabilmesi sağlamıştır. Bu fonksiyondan dolayı birden çok kombin, birden çok renk, birden çok iplik cinsi ve bu ipliklerin kombinlere göre farklı oranlarda kullanılsa bir hatasız, kolay ve hızlı bir iplik ihtiyaç hesaplaması yapılabilmektedir.

Beden Gramaj Tanımlama

Triko modellerinde iplik kullanım gramajları bedenlere göre değişmektedir. Müşteri siparişinin bedene göre farklılık göstermesi iplik ihtiyaç hesaplamayı doğrudan etkilemektedir. Bu nedenle iplik birim tanımlama bedene göre değişerek tanımlanabilmektedir. Bu işlem istenirse orana göre istenirse gramaja göre yapılabilmektedir. Ayrıca bu gramaj farklılıkları birden fazla örme iş emri hazırlandığında iplik sevkiyatının doğru miktarda yapılması için örme iş emrindeki bedenlere göre hesaplama yapılması sağlanmıştır.

Model Triko Aksesuar Tanımlama

Model üzerinde kullanılan tik – tak, brit, kuşak gibi triko aksesuar tanımları da yapılmaktadır. Bunların yanında modelin ipliği dışında kullanılan ara ipi gibi iplik tanımlamaları da yapılabilmektedir. Bu aksesuarların bir kısmı model gramajının içerisinde yer aldığı gibi gramaj dışarısında da yer alabilir. CoreTEX’teki parametrik yapı sayesinde iplik ihtiyaç hesaplama ve hareketleri firma yapısına uygun takibi yapılabilmektedir.

İplik Kodlama Sistemi

İplik Stok kodlarının kullanıldığı Planlama – Satın Alma – Stok – Örme aşamalarında işlemlerin anlaşılır, kolay ve hızlı yapılabilirliğini sağlamak için İplik Kodlama Sistemi kurulmaktadır. Bu kodlama sistemi sayesinde tedarik – satın alma ve stok raporlamaları firma ihtiyacına uygun alınması sağlanmaktadır. İpliklerin üretici firma, hammadde grubu, cinsi ve diğer özelliklerine göre sınıflandırılması ve raporlanabilmesi mümkün hale getirilmiştir. 

İplik Stok Yönetimi

İplik stok işlemlerinde ve depodaki bir bobin ipliğin bile çok büyük bir önemi vardır. Tüm depo hareketlerinde, örme iş emrinde ve örme işlemlerinde stok kodundan bile öncelik taşıyan 2 konu vardır. Birincisi ipliğin laboratuar numarası ve ikincisi parti numarasıdır. Stok hareketleri 3 kritere göre izlenmektedir. Bu kriterler; İplik kodu, laboratuar numarası ve iplik parti numarasıdır. İplik stoğu ile ilgili işlem yapılan her alanda bu kriterlere göre izleme yapılarak işlemlerin doğru yapılması sağlanmıştır. Stok kartının kullanıldığı her alanda tek bir tuş ile parti ekstrelerine ulaşılmaktadır.

Örme İş Emri Hazırlama

Model üretiminin başlangıç  noktası örme (dokuma) işlemidir. Örme iş emri CoreTEX üzerinden kolay ve istenilen şekilde hazırlanabilmektedir. İş emri formatı firmaya veya örmeciye göre tasarlanabilmektedir. Sınırsız ve parametrik yapısı sayesinde iş emri üzerinde bulunması gereken bütün detaylar yer alması sağlanabilmektedir.

İş emri hazırlanırken beden dağılımına göre iş emri için gerekli olan iplik miktarları otomatik hesaplanmaktadır. İş emri için gereken iplikler iş emri üzerinden parti bazında görünmekte ve iş emrine bağlı çıkışının yapılması sağlanmaktadır. Hangi iş emrinde hangi ipliğin kullanılacağı ve kullanıldığı görülebilmektedir. İş emri üzerinde Model ait detaylar, atölyeye ait bilgiler ve ipliğe ait miktar, parti bilgileri bulunabileceği gibi istenilen açıklamalarda yazılabilmektedir.

Ayrıca tik-tak, brit, kuşak örme bilgileri de iş emri üzerinde yer almaktadır. İş emri üzerinden kullanılacak tüm ipliklerin tahsisleri yapılabilmektedir.

Örme (Dokuma) Takibi

Örme iş emri hazırlandıktan sonra iplik sevkiyatı yapıldıktan sonra örme takibi CoreTEX üzerinden yapılabilmektedir. Hangi dokumada ne kadar örme yapılacak, hangi modeller örülecek, ne kadar iplik gönderildi, örme bitiş tarihleri neydi? gibi soruların raporlanabildiği örme (dokuma) yönetimi sağlanabilmektedir. Bir Triko firmasının takip etmesi gereken en önemli nokta örme aşamasıdır. Örmeye (dokumaya) ait tüm detayların takip edilebileceği bir yapı kurulmuştur.

Örme (Dokuma) Fire Analizleri

Örme işlemi (dokuma) bittikten sonra sisteme girilen örme bilgilerine göre fire analizi otomatik raporlanmaktadır. İş emri bazında, model bazında gerçekleşen firelere göre analiz yapılmasına imkan sağlanmaktadır. Bunlarla beraber örme (dokuma) işlemleri atölye ye göre alınabilmektedir. Hangi atölyede hangi modelde hangi iplikte gerçekleşen fire oranları nedir? Bu sonuçlar gerek liste olarak gerekse detaylı ekstre olarak görülmektedir.

Model Gramaj Analizleri

Modelin planlanan gramajı ile gerçekleşen gramajının analizleri yapılabilmektedir. Bunun sonucu gramaj sapmaları da bulunabilir. En önemli maliyet kalemini oluşturan (yaklaşık  % 50) iplik maliyetinin örme fire oranı ile gerçekleşen model gramajları analiz edilerek planlamanın ve örmenin sonuçlarını değerlendirebilir. İplik satınalma doğrudan order maliyetini etkilediği için gramaj analizlerinin yapılabiliyor olması maliyetlerin kontrol altına alınmasını sağlayacaktır.

Aksesuar Planlama

Üretici firmalarda çok önemsenmeyen ancak yüklemeyi geciktirmeye bile neden olan aksesuar planlamasında hızlı ve doğru çalışan bir sisteme ihtiyaç vardır. Küçücük bir etiketin yanlış, eksik veya geç alınması bütün siparişin elde kalmasına neden olabilmektedir. O halde aksesuar planlamada, ihtiyaç hesaplamada, satınalma aşamasında, aksamadan çalışan bir sistem kurulması hedeflenmektedir.

Aksesuar Depo Yönetimi

Çok çeşit olan ve sürekli hareketli bir bölüm olan aksesuar deponun tam bir otomasyon içerisinde çalışması gerekir. Özellikle aksesuar stoklarındaki çok farklı varyant ve özelliklerden dolayı aksesuar depo, üretimi geciktirici bir duruma düşebilir. Bunu önlenmesi için aksesuar depoda gerçek anlamda bir sistem kurulması ve stok yönetiminin sağlanması zorunludur.

Üretim İşçilikleri

Kesimden sonra baskı, nakış, dikim, yıkama, el işi, ütü paket gibi yapılan tüm işçiliklerin beklenilen kalite, termin ve maliyette gerçekleştirebilmek için etkin bir üretim yönetimine ihtiyaç vardır. Üretimin adet olarak takip edilmesi, kayıpların bilinmesi, kalite sorunlarının çözülmesi ve en önemlisi termin kıskacında kalmamak için üretim yönetim sisteminin firma yapısına uygun kurulması kaçınılmazdır.

Sevkiyat – Çeki Listesi

Çeki listesinin hazırlanması ve sevkiyat işlemlerinin yapılması üretimin sonuçlanıp tamamlanma aşamasına geldiğini gösterir. O halde yüklemesi yapılan ordera ait tüm hareketlerin ve sonuçların sistem üzerinden izlenmesi gerekir.

Karşılaştırmalı Maliyet

Yükleme tamamlandıktan sonra üretim aşamasında karşılaştırmalı maliyetlerin izlenmesiyle beraber gerçek ve karşılaştırmalı maliyet analizleri yapılmalıdır. Bu firmanın yapmış olduğu tedarik ve üretim faaliyetlerinin sonucudur. Bu analizler ile firma kendi iş yapabilirlik becerisi ve yeteneğini ortaya koymaktadır. Firma, analizler sayesinde maliyet açısından, yönetim açısından, gerçek durumunu görmüş olacaktır.

Genel Gider Dağılımı

Aylık veya dönemsel olarak genel giderlerin order bazında dağılımı yapılmaktadır. Kumaş, aksesuar, işçilik veya doğrudan order için yapılan giderlerin dışındaki harcamalar genel gider içerisinde toplanmaktadır. Bu giderler orderlara dağıtılarak gerçek maliyetlerin elde edilebilmesi sağlanmaktadır.

Cari Hesap Takibi

Tüm işlemler içerisinde yer alan tedarikçilerin (kumaşcı, aksesuarcı) fasoncuların ve (baskı, nakış, atölye) diğer hizmet alının firmaların (nakliye, gümrük v.b.) cari hesaplarının takibi yapılmaktadır. İrsaliye işlemleri yapıldıkça cari hesap entegrasyonları oluşmaktadır. Zaman ve işlem kaybı oluşturulmadan entegre bir şekilde cari hesap takipler yapılabilmektedir.

Mamul Depo Takibi

Üretim sonrası mamullerin stok takibi yapılmaktadır. Üretim bittikten sonra mamullerin depo girişleri çıkışları sistem üzerinden izlenmektedir. Sevkiyat sonrası 1. kalite veya 2. kalite olarak mamuller kalite bazında depo takibi yapılmaktadır. Order bazında ihraç fazlası mamul stokları sistem üzerinde görülebilmektedir.

Bütün bunlarla beraber CoreTEX üretim yönetim sistemi yalnızca bir üretim takip yazılımı değildir. Tamamen uygulamayla beraber tüm departman ve sorumluları da içerisine alan bütünleşik bir yönetim sistemini içerir. Bu yapı firmaya özel uygulama nitelikleri taşımaktadır. Firmaya özgü bir bir yönetim şeklinin tasarlanması ve yazılımla beraber uygulanması CoreTEX Üretim Yönetim Sisteminin sonucudur.

İSTANBUL: Adnan Kahveci Bulvarı Kocasinan İş Merkezi A Blok No:202 Kat:7 Şirinevler / İstanbul

Tel: +90 212 652 93 93

info@guru.com.tr

EDİRNE: Trakya Üniversitesi Ayşekadın Yerleşkesi 22030 Merkez / Edirne

Tel: +90 284 214 41 44