ENVİRO FİNANS YÖNETİM SİSTEMİ

Enviro Finans Yönetim Sistemi, şirketlerin ihtiyaç duyduğu tüm resmi işlemlerin yapılabildiği ve raporların alınabildiği bir yazılımdır. Resmi işlemlerle beraber firmanın diğer tüm işlem ve raporlamalarında yapılabileceği özelliklere de sahiptir.


GENEL MUHASEBE

Şirketlerin yasal yükümlükleri yerine getirmeleri amacıyla tutulması zorunlu olan kayıtların yapıldığı ve bunlara bağlı tüm defterlerin, tabloların, raporların alınabildiği ve tüm genel muhasebe işlemlerinin yapılabildiği bir modüldür. Diğer tüm modüllerle entegre çalışan yapısıyla işlemlerin kolay ve hızlı yapılmasını sağlamaktadır. Örneğin depodan üretim programına girilen bir irsaliyenin faturalaştırma işlemi ile kolayca muhasebeleştirilebilmektedir. Resmi muhasebe işlemleri dışında şirketin diğer raporlarda elde edilebilmektedir.

MASRAF MERKEZLERİ YÖNETİMİ

Şirketlerin genel giderlerini kontrol altına alabilmelerini sağlamak amacıyla geliştirilen bir modüldür. Giderlerin detaylı ve kolay bir şekilde takip edilebilmesini sağlamaktadır. Programda masraf merkezleri, harcama kalemleri ve departmanlar oluşturularak masraflar yönetilebilmektedir. Yapılan gider aynı anda hem masraf merkezine, hem harcama kalemine, hem de ilgili departmana dağıtılabilmektedir. Örneğin bir araçları, plaka bazında masraf merkezi, yakıt, bakım, sigorta gibi giderleri de harcama kalemi, aracı kullanan kişi veya bölümleri de (Satın alma, pazarlama, fason) departman olarak tanımlarsak ve giderleri buna göre dağıtırsak tüm harcamaları detaylı bir şekilde izleyebiliriz. Bu sonuçlar giderlerimizi daha kolay yönetebilmemize yardımcı olacaktır.

CARİ HESAPLAR

Cari Hesap işlemlerinin yapıldığı ve işletme yapısına uygun cari takibin yapılabileceği bir modüldür. Vade takibi, risk limit kontrolü gibi raporlamalar alınabilmektedir. Cari kartlara sınıf ve alt sınıflar tanımlanarak istenilen kırılımlara göre raporlanması sağlanabilmektedir. Sınıflara ve alt sınıflara bağlı olarak istenilen istatistiksel tablolar elde edilebilmektedir. Cari hesap işlem fiş tipleri detaylı olarak tanımlanmış bulunmaktadır. Bundan dolayı cari hareketler fiş karakterlerine göre detaylı olarak izlenebilmektedir. Üretim programı fason fişleri, çek-senet bordroları, faturalar ile entegre çalışmaktadır. Farklı modüllerden yapılan işlemler entegrasyon yapısı sayesinde cari hesap modülünden izlenebilmektedir.

ÇEK – SENET

Çek senetler ait tüm işlemlerin yapıldığı bir modüldür. Çek senet bordrolarının düzenlenebildiği gibi tek tek çek yazma ve senet yazma fonksiyonları da bulunmaktadır. Muhasebe, cari hesap, banka, kasa modülleri ile tam bir entegrasyon içerisinde çalışmaktadır. Bordrolar üzerinden muhasebe fişine, cari fişine tek bir tuş ile ulaşılabilmektedir. Hareket tiplerine göre istenilen raporlar alınabilmektedir. Standart tüm işlemlerin yapılabilmesi yanında finansman yönetimine katkı sağlayacak raporlamalarda alınabilmektedir. Çek ve Senetlerle ilgili aylık, haftalık, günlük bazda tahsilat ve ödeme dengesinin tek bir tablo üzerinden izlenebilmektedir. Bu tablo ile finansman dengelemesi ve finans yönetimi sağlanabilmektedir.

SİPARİŞ YÖNETİMİ

Satış ve pazarlama ile ilgili müşteri siparişlerinin takibi, satın almalarla ile ilgili olarak tedarik ve tedarikçi takibinin yapılabildiği bir modüldür. Siparişler; stok bazında, termin tarihi bazında, cari hesap bazında takip edilebilmekte ve raporlanabilmektedir. Sipariş modülü stok – irsaliye ile entegre çalışmaktadır. İrsaliye girişinde siparişten aktarma yapılarak otomatik irsaliye oluşturulmaktadır. Bir cari hesaba ait bir çok stok kartı ile ilgili siparişler izlenebildiği gibi, bir stoğa ait bir çok cari hesap bazında sipariş dağılımı da görülebilmektedir. Cari modül ile Sipariş modülü de entegre çalışmaktadır. Cari – Sipariş bakiye listesi ile sevk edilmemiş siparişleri ile beraber cari bakiye listesi ortak alınabilmektedir. Cari risk limitlerinin kontrolü sağlanabilmektedir.

Stok Yönetimi

Standart stok işlemlerinin yapılabildiği ve raporların alınabildiği bir modül olmanın yanında işletmeye yönelik fonksiyonlarında bulunduğu bir modüldür. Parametreler sayesinde fonksiyonlar işletme yapısına göre uygun hale getirilebilir. Yeni irsaliye tipleri tanımlanarak stokların işlem tipi bazında detaylı takibini sağlanabilmektedir. Sınırsız fiyat tipleri tanımlanabilir. Fiyat tipleri stok kartı ve cari kart ile ilişkilendirilerek stok fiyat yönetimi sağlanabilir. Stok modülü ile sipariş modülü – cari modülü – fatura – üretim modülü entegre çalışmaktadır. Entegrasyon yapısı sayesinde az işlem ile hızlı sonuçların elde edilmesi sağlanabilmektedir.

FATURALAMA

Faturalamaya ait tüm işlemlerin yapılabildiği bir modüldür. Fatura tiplerinin detaylandırılması sayesinde fatura tipine yönelik istatistiksel tablolar kolaylıkla elde edilebilmektedir. Ayrıca mevzuatta yapılan değişiklikler parametreler sayesinde yazılım değişikliğine ihtiyaç duymadan çözülebilmektedir. Örneğin tevkifat oranlarının değiştirilmesi veya yeni tevkifat oranlarının ilave edilmesi durumunda parametreler sayesinde istenilen değişiklik yapılabilmektedir.
Resmi tevkifat listeleri, Ba/Bs raporları, indirilecek ve yüklenecek kdv listeleri hiçbir ek işlem yapmadan alınabilmektedir. Faturalama modülü Sipariş – Stok – Cari – Üretim ve Muhasebe modülleri ile tam entegre çalışmaktadır.

PROJE YÖNETİMİ

Şirketler, sektörel faaliyetlerine göre, işlerini proje bazında takip etmeleri gerekebilir. Örneğin bir inşaat şirketinin değişik lokasyonlarda şantiyeleri bulunabilir. Bu durumda her şantiyenin satın almaları, giderleri ile gelirlerinin proje bazında takip edebilmesi gerekmektedir. Enviro Proje modülü istenilen şekilde proje tanımlama imkan vermektedir. Bu modül sayesinde projelere ait muhasebe üzerinde detay hesap açmaya gerek kalmadan tüm detaylar takip edilebilmektedir. İstenilen raporlamalarda takip edilebilmektedir. Fatura ile yapılan tek bir satırlık işlem birden çok projeye dağıtılabilmektedir. Esnek işlem yapabilme imkanı sayesinde kolay kullanılabilmektedir.

ÜRETİM

Mamule ait hammadde, yarı mamul sarfiyatların yapılabildiği, birim maliyetlerin hesaplanabildiği bir  modüldür. Stok – Faturalama – Sipariş – Cari modülleri ile entegre çalışmaktadır. Mamul ve yarı mamul reçete tanımları istenilen esneklikte yapılabilmektedir. Reçetelere bağlı üretim işlemi yapıldığında, mamul girişi, sarfiyat ve firelerin stoktan otomatik çıkış yapılabilmektedir. Bunun yanında mamul satışı yapıldığında fatura keserken istenildiğinde mamul üretim fişi, sarf ve fire fişleri otomatik oluşturulabilmektedir. Üretim işlemlerine ait her türlü rapor kolaylıkla alınabilmektedir.

İSTANBUL: Adnan Kahveci Bulvarı Kocasinan İş Merkezi A Blok No:202 Kat:7 Şirinevler / İstanbul

Tel: +90 212 652 93 93

info@guru.com.tr

EDİRNE: Trakya Üniversitesi Ayşekadın Yerleşkesi 22030 Merkez / Edirne

Tel: +90 284 214 41 44